About

PLUGIN (2016-2019) is een pilotproject dat de economische competenties van jonge kunstenaars en curatoren tracht te versterken door alternatieve marktstructuren te creëren voor hedendaagse kunst.

PLUGIN vindt plaats in het kader van het programma INTERREG VA Deutschland-Nederland 2014-2020.

PLUGIN wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie en INTERREG partners deutschland-nederland.eu

 

De PLUGIN programma activiteiten bieden een breed publiek toegang tot de producten van beeldende kunst. Hiermee wordt individuele fascinatie en passie aangewakkerd bij aankomende verzamelaars en wordt gereflecteerd op vragen over de waarde van kunst onafhankelijk van speculatie en de hedendaagse kunstmarkt. 

PLUGIN is gebaseerd op samenwerkingen tussen kunstenaars, curatoren, kunstinstellingen en conceptstores van creatieve ondernemers.

PLUGIN nodigt kunstenaars uit om edities te maken van kleine kunstwerken die via het PLUGIN platform ter verkoop worden aangeboden. 

Het PLUGIN platform is een presentatiemeubel dat tijdens iedere PLUGIN tentoonstelling bij partnermusea wordt gepresenteerd en tegelijkertijd in Schloss Ringenberg en bij zes deelnemende conceptstores in Düsseldorf, Arnhem, Kleve, Nijmegen, Münster en Enschede.

Het display platform is een design van Bruno van Hooijdonk.

 

De kunstenaarsedities zullen voor minder dan 200 Euro worden verkocht. De opbrengst komt volledig ten goede aan de kunstenaars.   


Een PLUGIN staalboek, designed van Werkplaats Typografie, biedt een groeiend overzicht van de kunstenaarsedities. Flyers verbinden de met de tentoonstellingsinstituten en geven informatie over het project en de actuele programma activiteiten.

PLUGIN Musea

KIT – Kunst im Tunnel DüsseldorfMuseum ArnhemMuseum Kurhaus KleveMuseum Het Valkhof NijmegenWestfälischer Kunstverein MünsterTetem Enschede

PLUGIN Conceptstores

PLUP DüsseldorfHO&MULDER Arnhem; Rexing Einrichtungshaus  KleveeXtrabuch MünsterThe Upperside Enschede; C-More Nijmegen

PLUGIN is een project geïnitieerd door Schloss Ringenberg.

PLUGIN (2016-2019) ist ein Try-out Projekt zur Verbesserung ökonomischer Kompetenzen junger Bildender Künstler & Kuratoren über die Etablierung alternativer Vermarktungsstrukturen für Gegen-wartskunst. 

PLUGIN findet statt im Rahmen des INTERREG VA Programms Deutschland-Nederland 2014-2020.

PLUGIN wird ermöglicht von der Europäischen Union und den INTERREG Partnern deutschland-nederland.eu

Die PLUGIN Programmaktivitäten öffnen einem breiten Publikum den Zugang zu den Produkten Bildender Kunst. Individuelle Faszination und Leidenschaft befördern ein neues Sammlertum und reflektieren Fragen der Wertschöpfung Bildender Kunst unabhängig von Spekulation und Kunst-markt. 

PLUGIN basiert auf der Kollaboration von Künstlern, Kuratoren, Museen/ Kunstvereinen und Ladenlokalen aus dem Bereich kreativer Ökonomie.

PLUGIN lädt Künstler ein, eine Edition kleiner Arbeiten herzustellen, die auf der PLUGIN-Plattform zum Kauf angeboten werden.

Die PLUGIN Plattform ist ein Präsentationsmöbel, das zu jeder PLUGIN Ausstellung in dem jeweiligen Partnermuseum und im Schloss Ringenberg anzutreffen ist sowie zeitgleich in den sechs teilnehmenden Ladenlokalen in Düsseldorf, Arnhem, Kleve, Nijmegen, Münster und Enschede.

Das Päsentationsmöbel wurde von Bruno van Hooijdonk entworfen.

Die Objekte der Editionen können für weniger als 200 Euro erworben werden. Den Kaufbetrag erhalten die Künstler. 

Ein Musterbuch, gestaltet vom Werkplaats Typo-grafie, bietet einen wachsenden Überblick über die Editionen. Flyer vernetzen die Ladenlokale und Ausstellungsinstitutionen, geben Auskunft über das Projekt und die aktuellen Programmaktivitäten.

PLUGIN Museen

KIT – Kunst im Tunnel DüsseldorfMuseum ArnhemMuseum Kurhaus KleveMuseum Het Valkhof Nijmegen; Westfälischer Kunstverein Münster; Tetem Enschede

PLUGIN Ladenlokale

PLUP Düsseldorf; HO&MULDER Arnhem; Rexing Einrichtungshaus KleveeXtrabuch MünsterThe Upperside Enschede; C-More Nijmegen

PLUGIN ist ein Projekt von Schloss Ringenberg.

© 2016; Derik-Baggert-Gesellschaft e.V., Gudrun Bott, Marcus Lütkemeyer, Stadt Hamminkeln, Artists, Museums, Shops
kunst[at]schloss-ringenberg[dot]de, +49 2852 9229